Vinduer

Her har vi skiftet isolerglasset i en aluminiumskarm. Glasset har personsikkerhetsglass på begge sider, og veier 272 kilo.

Vinduene er blant husets viktigste miljø- og trivselsfaktorer. De fleste ønsker gode lys- og lydforhold, skikkelig isolasjon, trygghet og estetikk i sin bolig. Ved å velge riktige vindu til ditt hus kan du øke livskvaliteten og verdien av boligen din. Riktig valg av vindu kan også bety mye for framtidige kostnader til vedlikehold og utskiftninger.

De siste årene har det vært forsket mye for å utvikle vedlikeholdsfrie og energieffektive vinduer. I Norge har vi lange byggetradisjoner i tre. Aluminium er også populært. Og de siste årene har salget av plastvinduer økt betydelig.

Vi mottar mange forespørsler om forskjellene på plast og trevinduer, men vi anbefaler deg å komme innom oss slik at du kan få førstehåndskunnskap om forskjellen på materialene. Uansett hva du velger, vil vi råde deg til å velge en seriøs leverandør som kan stille opp også etter at vinduet er montert.

Glassmester1-kjeden kan gjennom sitt felles innkjøpssamarbeid med en annen stor aktør  tilby vinduer fra de fleste Norske vindus-produsentene til konkurransedyktige betingelser. Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud!

Vindustyper:

Isolerglass:

Isolerglass brukes i dag i de fleste vinduer og dører i alle typer av bygninger. Isolerglass er betegnelsen på to eller flere lag glass adskilt med avstandslister og sammenføyd kontinuerlig langs kantene slik at rommet mellom glasslagene blir hermetisk forseglet.

Energispareglass

Bruk av moderne energispareglass øker energieffektiviteten både i boliger og kommersielle bygg, og gjør det mulig med utstrakt bruk av glass i vegger og tak uten at man gir avkall på komfort og energisparing.

Solbeskyttende energiglass:

Unngå overoppheting, velg solbeskyttende energispareglass. Ja takk, begge deler.

Moderne solbeskyttelsesglass slipper inn nesten like mye lys som vanlig glass, men stenger ute over to tredjedeler av den totale solvarmen.

Lyddempende glass:

For høyt støynivå i boliger er i dag er problem mange opplever. Kanskje dem bor nære en stor  vei eller noe annet som årsaker høyt støynivå. Glassmester1 har flere løsninger for dette. Det finnes laminert glass og isolert glass som motvirker dette og gir en behageligere lydnivå. Ta kontakt med oss for å få hjelp med ditt problem.